us
  • UK
  • EU

Zásady ochrany osobných údajov

ČASŤ 1 – ČO ROBÍME S VAŠIMI INFORMÁCIAMI?

Keď si niečo kúpite v našom obchode, v rámci procesu nákupu a predaja zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete, ako je vaše meno, adresa a e-mailová adresa.

Keď si prezeráte náš obchod, automaticky získavame aj adresu internetového protokolu (IP) vášho počítača, aby sme nám poskytli informácie, ktoré nám pomôžu dozvedieť sa o vašom prehliadači a operačnom systéme.

E-mailový marketing (ak je k dispozícii): S vaším povolením vám môžeme posielať e-maily o našom obchode, nových produktoch a iných aktualizáciách.
ODDIEL 2 – SÚHLAS

Ako získate môj súhlas?

Keď nám poskytnete osobné údaje na dokončenie transakcie, overenie vašej kreditnej karty, zadanie objednávky, zabezpečenie doručenia alebo vrátenia nákupu, znamená to, že súhlasíte s tým, aby sme ich zhromažďovali a používali len z tohto konkrétneho dôvodu.

Ak požadujeme vaše osobné údaje zo sekundárneho dôvodu, ako je marketing, buď vás požiadame priamo o váš vyjadrený súhlas, alebo vám poskytneme príležitosť povedať nie.

Ako môžem odvolať svoj súhlas?

Ak po prihlásení zmeníte názor, môžete kedykoľvek odvolať svoj súhlas s tým, aby sme vás kontaktovali za účelom ďalšieho zhromažďovania, používania alebo zverejňovania vašich informácií, a to tak, že nás budete kontaktovať na adresetento kontaktný formulár.
ODDIEL 3 – ZVEREJNENIE

Vaše osobné údaje môžeme zverejniť, ak to od nás vyžaduje zákon alebo ak porušíte naše zmluvné podmienky.

 

ODDIEL 4 – SLUŽBY TRETÍCH STRÁN

Vo všeobecnosti poskytovatelia tretích strán, ktorých využívame, budú zhromažďovať, používať a zverejňovať vaše informácie iba v rozsahu potrebnom na to, aby mohli vykonávať služby, ktoré nám poskytujú.

Niektorí poskytovatelia služieb tretích strán, ako sú platobné brány a iní spracovatelia platobných transakcií, však majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov, pokiaľ ide o informácie, ktoré im musíme poskytnúť pre vaše transakcie súvisiace s nákupom.

Pre týchto poskytovateľov odporúčame, aby ste si prečítali ich zásady ochrany osobných údajov, aby ste pochopili, akým spôsobom budú títo poskytovatelia s vašimi osobnými údajmi nakladať.

Predovšetkým nezabudnite, že niektorí poskytovatelia sa môžu nachádzať alebo mať zariadenia, ktoré sa nachádzajú v inej jurisdikcii ako vy alebo my.Ak sa teda rozhodnete pokračovať v transakcii, ktorá zahŕňa služby poskytovateľa služieb tretej strany, vaše informácie sa môžu stať predmetom zákonov jurisdikcie (jurisdikcií), v ktorých sa daný poskytovateľ služieb alebo jeho zariadenia nachádzajú.

Ak sa napríklad nachádzate v Kanade a vaša transakcia je spracovaná platobnou bránou umiestnenou v Spojených štátoch, potom vaše osobné údaje použité pri dokončení tejto transakcie môžu podliehať zverejneniu podľa právnych predpisov Spojených štátov amerických vrátane zákona Patriot Act.

Keď opustíte webovú stránku nášho obchodu alebo budete presmerovaní na webovú stránku alebo aplikáciu tretej strany, už sa na vás nevzťahujú tieto Zásady ochrany osobných údajov ani Zmluvné podmienky našej webovej stránky.

Keď kliknete na odkazy v našom obchode, môžu vás presmerovať preč z našej stránky.Nie sme zodpovední za postupy ochrany osobných údajov iných stránok a odporúčame vám prečítať si ich vyhlásenia o ochrane osobných údajov.
ODDIEL 5 – BEZPEČNOSŤ

Na ochranu vašich osobných údajov prijímame primerané preventívne opatrenia a dodržiavame osvedčené postupy v odvetví, aby sme sa uistili, že sa nevhodne nestratí, nezneužijú, nesprístupnia, nezverejnia, nezmenia alebo nezničia.

Ak nám poskytnete informácie o svojej kreditnej karte, informácie sú zašifrované pomocou technológie Secure Socket Layer Technology (SSL) a uložené pomocou šifrovania AES-256.Hoci žiadny spôsob prenosu cez internet alebo elektronické ukladanie nie je 100% bezpečný, dodržiavame všetky požiadavky PCI-DSS a implementujeme ďalšie všeobecne akceptované priemyselné štandardy.
ODDIEL 6 – COOKIES

Tu je zoznam súborov cookie, ktoré používame.Uviedli sme ich tu, aby ste si mohli vybrať, či chcete cookies zrušiť alebo nie.

_session_id, jedinečný token, sessional, Umožňuje spoločnosti Nordace ukladať informácie o vašej relácii (referrer, vstupná stránka atď.).

_návšteva, neuchovávajú sa žiadne údaje, pretrváva 30 minút od poslednej návštevy, používa sa interným sledovačom štatistík nášho poskytovateľa webových stránok na zaznamenávanie počtu návštev

_uniq, neuchovávajú sa žiadne údaje, vyprší o polnoci (vo vzťahu k návštevníkovi) nasledujúceho dňa, Počíta počet návštev obchodu jedným zákazníkom.

košík, jedinečný token, pretrvávajúci 2 týždne, Ukladá informácie o obsahu vášho košíka.

_secure_session_id, jedinečný token, relácia

storefront_digest, unique token, indefinite Ak má obchod heslo, toto sa používa na určenie, či má aktuálny návštevník prístup.
ODDIEL 7 – VEK SÚHLASU

Používaním tejto stránky vyhlasujete, že ste aspoň plnoletí vo svojom štáte alebo provincii bydliska, alebo že ste plnoletí vo svojom štáte alebo provincii bydliska a udelili ste nám svoj súhlas s povolením akejkoľvek vaše maloleté závislé osoby používať túto stránku.
ČASŤ 8 – ZMENY TÝCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť tieto zásady ochrany osobných údajov, preto si ich často kontrolujte.Zmeny a upresnenia nadobudnú účinnosť okamžite po ich zverejnení na webovej stránke.Ak v týchto zásadách vykonáme podstatné zmeny, upozorníme vás tu, že boli aktualizované, aby ste si boli vedomí toho, aké informácie zhromažďujeme, ako ich používame a za akých okolností, ak existujú, používame a/alebo zverejňujeme to.

Ak je náš obchod získaný alebo zlúčený s inou spoločnosťou, vaše informácie môžu byť prevedené na nových vlastníkov, aby sme vám mohli naďalej predávať produkty.
OTÁZKY A KONTAKTNÉ ÚDAJE

Ak by ste chceli: získať prístup, opraviť, zmeniť alebo odstrániť akékoľvek osobné údaje, ktoré o vás máme, zaregistrovať sťažnosť alebo jednoducho chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte nášho úradníka pre dodržiavanie pravidiel ochrany osobných údajov na adresetento kontaktný formulár.